For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر بشیر موحدیان عطار خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی عمران - اتاق شماره 324 تلفن : +98 313 3913814 فکس : +98 313 3912700 وب سایت : دکتر بشیر موحدیان عطار زمینه های تحقیقاتی :
  • روش های عددی
  • مسائل معکوس
  • ارزیابی آسیب در سازه ها
  • روش المان مرزی

تحت نظارت وف بومی